Facebook Pixel

Nová zelená úsporám

Vyřízení dotace - Připravíme a zpracujeme Vám podklady pro přijetí stavby do dotačního programu Nová zelená úsporám v bodě B: výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností.

Kvalitně vypracovaná studie

Naším hlavním přínosem je kvalitně vypracovaná studie domu a energetická koncepce, při které bereme v potaz hlavně to, jak naši klienti žijí. Díky tomu naše projekty mají vysokou šanci na přijetí do programu Nová zelená úsporám.</p>

Optimalizace projektu domu

Už máte projekt hotový? Nevadí, upravíme ho tak, aby měl co nejvyšší šance na přijetí do bodu B „Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností“. Nejčastěji optimalizujeme do hladiny 1 - tedy do 20 kWh/m2/rok.

Více o programu »

Výše úspor

Pro dotaci na Novostavbu je stanovena výše dotací na 200 000 Kč (Základ), 350 000 Kč (Pasiv) nebo 500 000 Kč (Pasiv +) dle rozsahu a provedení nízkoenergetických opatření; navíc se čerpá dotace 35 000 korun na projektovou přípravu, kterou je potřeba pro podání žádosti zpracovat.

Dále je možné získat dotaci na

  • Dešťovka - dešťová a odpadní voda
  • Zelená střecha
  • Využití tepla z odpadní vody
  • Fotovoltaické systémy

Domy s úspěšně podanou přihláškou na dotace

Pro všechny naše pasivní domy jsme spolu s našimi klienty úspěšně podali žádost o dotace.

Výjimkou je pouze náš ukázkový dům ve Vinoři, stavěné ještě před začátkem tohoto programu. I tento dům má ale parametry, které by dnes dostály požadavkům tohoto programu.

Typový pasivní dům neexistuje. Je třeba vždy zvážit klimatické podmínky na konkrétním místě, délku slunečního svitu, orientaci ke světovým stranám - a hlavně pro nás tak důležitý životní styl a zvyky obyvatel budoucího domu. To vše nakonec ovlivní celkové chování pasivního domu a jeho energetickou spotřebu.

Pasivní domy

Seznam našich pasivních domů naleznete zde.

Pasivní dům v Praze - Vinoři

Postavili jsme pasivní dům, který má spotřebu na vytápění pouhých 14 kWh/m2 a rok. Tento rodinný dům můžeme díky vstřícnosti jeho majitelů používat jako ukázkový - rádi vás domem provedeme a vysvětlíme, díky čemu splňuje pasivní standard. Kontaktujte nás.

Co jsou to vlastně pasivní domy?

Pasivní dům je takový, který spotřebuje méně než 15 kWh energie na vytápění jednoho metru čtverečního obytné plochy za rok. Trik ale nespočívá ve využití mnoha složitých technologií. Je to mnohem jednodušší - je potřeba zabránit v unikání tepla ven a zároveň efektivně zužitkovat maximum tepelných zisků, které jsou k dispozici. Abychom toho dosáhli, musí být dům řádně zaizolován, dosahovat vzduchotěsnosti N50 = 0,6 h-1 a mít účinnou rekuperační jednotku. Ta obstará větrání v domě a zároveň tepelnou výměnu mezi vydýchaným vzduchem a vzduchem přicházejícím do domu.

Nízkoenergetické nebo pasivní domy?

Náklady na dosažení normovaného pasivního domu se v některých případech mohou vyšplhat dost vysoko, a to není žádoucí. Naším cílem je pomoci vám ušetřit nejen na provozu vašeho nového domu, ale i na nákladech na jeho výstavbu. Z mnohaletých zkušeností můžeme říct, že z hlediska celkových, tedy pořizovacích i provozních nákladů jsou nízkoenergetické domy se spotřebou 18-25 kWh mnohdy výhodnější, než snaha dosáhnout za každou cenu čistě pasivního domu se spotřebou 15 kWh.